ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ
 • Η λειτουργία της σχολής είναι δεκάμηνη και υποχρεωτική, από τον Σεπτέμβριο έως και τον Ιούνιο
 • Προσωρινή ή οριστική διακοπή των μαθημάτων από τον μαθητή και εφόσον δεν συνοδεύεται με γραπτή δήλωση, δεν ισχύει και ο μαθητής υποχρεώνεται να καταβάλλει τα δίδακτρα
 • Τα δίδακτρα προπληρώνονται στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα
 • Η συμμετοχή στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική
 • Τα εξέταστρα καταβάλλονται πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων (κατατακτηρίων, προαγωγικών, πτυχιακών και διπλωματικών)
 • Οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις
 • Απαγορεύεται η είσοδος συνοδών στις τάξεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
 • Η μη καταβολή των διδάκτρων δύο συνεχόμενων μηνών δίνει το δικαίωμα στη διεύθυνση της σχολής να διακόψει τη φοίτηση του σπουδαστή

Η εγγραφή στη «Μουσική Σχολή Βύρωνα» σημαίνει ότι οι πιο πάνω όροι γίνονται δεκτοί από τον μαθητή και τον κηδεμόνα του

Η εκπαιδευτική περίοδος αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Η φοίτηση είναι δεκάμηνη και κατά τη διάρκειά της  οι σπουδαστές πρέπει να παρακολουθούν ανελλιπώς τα ειδικά και υποχρεωτικά μαθήματα όπως αυτά προβλέπονται στον ετήσιο προγραμματισμό. Τα μαθήματα των μουσικών οργάνων είναι ατομικά και οι μέρες και ώρες διεξαγωγής τους καθορίζονται ύστερα από συνεννόηση ανάμεσα στη διεύθυνση, τον καθηγητή και τον σπουδαστή, ενώ τα υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα είναι ομαδικά σε ολιγομελή τμήματα ώστε η διδασκαλία να αποφέρει την καλύτερη απόδοση των μαθητών της.

Στο τέλος του διδακτικού έτους οι σπουδαστές συμμετέχουν υποχρεωτικά στις εξετάσεις του οργάνου και των θεωρητικών μαθημάτων, τα οποία παρακολούθησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, έτσι ώστε να καταγράφεται και να αξιολογείται η πρόοδός τους.

ΑΡΓΙΕΣ

Η «Μουσική Σχολή Βύρωνα» ακολουθεί τις αργίες που ισχύουν για τα σχολεία έτσι όπως ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους.

 • 28η Οκτωβρίου (επέτειος του «ΟΧΙ»)
 • 17η Νοεμβρίου (εορτασμός του Πολυτεχνείου)
 • Εορτές Χριστουγέννων ( από τις 24 Δεκεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου)
 • 30 Ιανουαρίου (των Τριών Ιεραρχών)
 • Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
 • 25η Μαρτίου
 • Το Πάσχα (από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά)
 • Την Πρωτομαγιά
 • Του Αγίου Πνεύματος

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές ξεκινούν από 1η Σεπτεμβρίου και διαρκούν όλο τον χρόνο.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 • Έκπτωση 10% στο δεύτερο μέλος της ίδιας οικογένειας
 • Έκπτωση 50% στο τρίτο μέλος της ίδιας οικογένειας
 • Έκπτωση 10% στο δεύτερο ειδικό μάθημα που παρακολουθεί ο ίδιος σπουδαστής
 • Έκπτωση 50% στο τρίτο ειδικό μάθημα που παρακολουθεί ο ίδιος σπουδαστής