Η Σχολή

Η «Μουσική Σχολή Βύρωνα» στεγάζεται σε  κτήριο που συνδυάζει  αρμονικά την αισθητική και τη λειτουργικότητα, δημιουργώντας ένα ευχάριστο και οικείο προς τους σπουδαστές της  περιβάλλον. Οι άνετοι και οι προσεγμένοι  χώροι, απαλλαγμένοι από το περιττό και εμπνευσμένοι από το απέριττο, φέρουν άρτιο εξοπλισμό που συνεισφέρει καταλυτικά στη μουσική εκπαίδευση των σπουδαστών της.

Όλες οι αίθουσες είναι κατάλληλα διαμορφωμένες και εξοπλισμένες με τα απαραίτητα μουσικά όργανα και το υλικό που απαιτείται για τη σωστή διδασκαλία του κάθε μαθήματος ξεχωριστά. Οι αίθουσες βρίσκονται επίσης  πάντα στη διάθεση των σπουδαστών  για μελέτη οποιουδήποτε μουσικού οργάνου, ακόμη και στην περίπτωση που κάποιοι μαθητές δεν διαθέτουν όργανο στο σπίτι.

Λειτουργεί μονωμένη αίθουσα για τη διεξαγωγή του μαθήματος των κρουστών οργάνων και ειδικό τμήμα μουσικής τεχνολογίας.

Η σχολή διαθέτει αίθουσα αναμονής για τους συνοδούς των σπουδαστών, οι οποίοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να ενημερώνονται από τη διεύθυνση και τους καθηγητές  για την πρόοδο των παιδιών τους.

Βιβλιοθήκη και δισκοθήκη

Στη «Μουσική Σχολή Βύρωνα» λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη και δισκοθήκη, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες εκδόσεις ώστε να είναι πάντα ενημερωμένη. Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν το υλικό που τους ενδιαφέρει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, ώστε να διευρύνουν τις μουσικές τους γνώσεις.

Η βιβλιοθήκη και η δισκοθήκη περιλαμβάνει βιβλία γνωστών συγγραφέων, βιογραφίες, βιβλία θεωρίας της μουσικής, μουσικά περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες, cds και οπτικοακουστικό υλικό.